ForsideProsjektetBeliggenhetBoligvelgerPrislisteProspektMeld din interesse
Meny

Livskvalitet for alle genersjoner

Rørestrand Park er både et ideelt lekeområde for barn,
et spennende sted for tenåringer, og en nydelig plass for hele familien.

Livskvalitet for alle genersjoner

Rørestrand Park er både et ideelt lekeområde for barn,
et spennende sted for tenåringer, og en nydelig plass for hele familien.


FANTASTISKE REKREASJONSMULIGHETER
 

Kystlinje med skog, badestrand, seilerhavn og campingplass danner til sammen et populært feriested med mange attraksjoner. Rørestrand er et viktig rekreasjonsområde både for Horten og lokalsamfunnet hele året. Det er planlagt fortau langs interne «veier» i boligprosjektet som vil bli koblet til eksisterende turstier i området, blant annet kyststien som går mellom boligområdet og badestranden rett nedenfor husene.
Rørestrand er et mye brukt rekreasjonsområde for innbyggerne i lokalsamfunnet og hele Horten. Området ligger i varierende terreng som innbyr til forskjellige typer aktiviteter året rundt. Fra Rørestrand Park er det kun noen minutter til populære Borre Golfbane.

 

 

VERDENS BESTE NABOER

 

I umiddelbar nærhet av Rørestrand Park ligger Rørestrand Camping. Rett nedenfor campingplassen ligger det en solrik badestrand som av mange blir kalt Hortens beste badestrand. Her finner du forskjellige vannaktiviteter og en helt spesiell beachbar som gir deg følelsen av å være på ferie. Her finner du også en seilerhavn som drives av Horten seilforening. Som beboer i Rørestrand Park har du godt med grøntområder rundt deg. Tar vi med områdene mellom de nederste boligene og vannkanten, kan du på mange måter si at Rørestrand Park har «verdens største plen» rett utenfor.

 

HER VIL BARNA TRIVES

 

Rørestrand er et ideelt lekeområde for barn. Det legges til rette for egen lekeplass på området, og en stor, offentlig lekeplass på friområdet mot sjøen.
I nærområdet finnes barnehage og flere familiebarnehager. Nye Granly barneskole ligger i gangavstand fra Rørestrand Park.


 

TRYGGHET FOR LITEN OG STOR

 

Arealer og anlegg som brukes av barn er dessuten sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekearealene er trukket lengst mot sør utenfor nærhet til biltrafikkerte veier. Området er sikret for syklende og gående. Boliggatene i området har felles fartsgrensesone på 30km/t. I tillegg har en del av dem fartsdumper for å redusere farten. I området er det godt klima og det er ikke registrert luftforurensning. Eventuell støy fra rv. 19 reduseres ved støyskjerming.

 

 

ET RIKT KULTUROMRÅDE

 

Rørestrand Park ligger innenfor kulturmiljøet Borre, som er definert som kulturmiljø med nasjonal og regional verneverdi.

Langs kystsonen finnes et flott skogsturområde som strekker seg mellom Rørestrand Camping og Borreparken, og videre til Åsgårdstrand. Syd for Rørestrand ligger Borre nasjonalpark. Borre prestegård med tilhørende jorder er områdefredet og utgjør et sentralt element i Borres landskap. Langs Borres kystlinje finnes også mange ruiner av gamle bygninger.
Rørestrand er et spennende område med en rik kulturhistorisk fortid som vises i verdifulle kulturlandskaper og kulturminner forøvrig. I nærheten ligger det blant annet registrerte kulturminner på Eikestrand og Midgardsenteret. Midgard vikingsenter formidler kunnskap om Vestfolds vikingtid og ligger like ved de vakre Borrehaugene, Nordens største samling av kongegraver fra vikingtiden. Haugene er markerte i terrenget og preger landskapet i dette området.


 

FESTIVALBYEN HORTEN

 

Horten bobler over av arrangementer i sommerhalvåret. Fyrverkerikonsert, mat- og fotofestival, samt Verven – Hortens største festival.

 

UNIVERSITET i SØRØST-NORGE (USN)

 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), ligger på Bakkenteigen bare drøye 10 minutters sykkeltur unna Rørestrand Park. Dette er Norges nyeste universitet og det fjerde største av Norges ti universiteter med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Her er du en del av et miljø med høy internasjonal kvalitet.

Rørestrand

Blir av mange blir kalt Hortens beste badestrand. Her finner du forskjellige vannaktiviteter og beachbar som gir deg følelsen av å være på ferie.

Borrehaugene

Rett utenfor døren går Kyststien i Vestfold som etter ca 10 min gange tar deg forbi en av Norges fineste nasjonalparker og kulturminne; Borrehaugene.

Båthavn

Mulighet for båtplass bare noen få minutters spasertur fra Rørestrand Park.

Sykkelsti

Flott opparbeidet sykkelsti helt til Horten sentrum, ca 3 km.